Piatok, 21 Jún 2024

logo lumentv 330

Lumeňácky kotlík 2022

Lumeňácky kotlík – tak sme nazvali našu novú akciu, ktorú sme sa rozhodli zrealizovať prvýkrát v jesenných mesiacoch tohto roka pre všetky verejné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Naším cieľom bola snaha o spoluprácu, navodenie spolupatričnosti a integráciu zdravotne postihnutých klientov zo zariadení sociálnych služieb, ktorí v spoločnom súťažnom tíme so zamestnancami svojho zariadenia, pripravia a navaria chutný kotlíkový guláš, podľa vopred stanovených súťažných podmienok. Súčasne majú možnosť prezentovať svoje zariadenie tým, že sa bude hodnotiť nielen chuť navareného guláša, ale aj celkové zvládnutie úlohy, t.j. priebeh prípravy varenia a imidž súťažiacich (vlastné kuchárske oblečenie), spôsob servírovania guláša a chuť guláša.

Prínosom tejto akcie bolo zároveň nadviazanie vzájomných kontaktov nielen medzi klientmi, ale aj medzi zamestnancami zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK navzájom a výmena vzájomných skúseností.

Akcia sa mala pôvodne konať 23.9.2022, avšak pre nepriaznivé jesenné počasie sme ju realizovali až 11.10.2022.

Jej príprava a organizácia bola v gescii sociálneho úseku, avšak venovali sa jej zamestnanci všetkých úsekov s radosťou a naplno. Bolo potrebné upraviť a pripraviť veľký priestor v záhrade, materiálne a organizačne zabezpečiť 13 stanovíšť pre súťažné družstvá a samozrejme pripraviť systém, hodnotenia, vyhodnocovania a odmeňovania účastníkov. V neposlednom rade bola jej najdôležitejšou fázou príprava cien pre víťazov a kultúrny program.

Od skorého rána nám počasie dávalo najavo, že dnes to vyjde a hudba, ktorá sa rozliehala po celom areáli, nám všetkým dodávala dobrú náladu.

Aby sa naši hostia cítili u nás príjemne, pracovníci sociálneho úseku spolu s klientmi pripravili pre nich vymodelované srdiečka, napiekli starodávny orechový zákusok a ovocnú bublaninu a vlastnoručne pripravili ceny pre víťazné družstvá, ale aj drobné darčeky pre všetkých zúčastnených. Pracovníci technického úseku sa postarali o technické záležitosti – parkovanie, stoly, lavičky, drevo, vodu a o to, aby náš areál bol vzorne vykosený. Aby naši hostia neboli počas dňa hladní kým dovaria guláš, tak pracovníci stravovacej prevádzky spolu so zdravotníckymi pracovníčkami pripravili chutné chlebíčky a neskôr chrumkavé pečené klobásky. Zdravotnícki pracovníci mali pripravené stanovisko, na ktorom si mohli prítomní dať zmerať tlak, tep, či protilátky na Covid 19 a zároveň boli garantom, že v prípade úrazu poskytnú prvú pomoc.

V deň „D" postupne prichádzali súťažné tímy z 12. sociálnych zariadení a taktiež zamestnanci z KSK, ktorí tvorili 13. súťažný tím. Každé jedno družstvo z trinástich zúčastnených si dalo záležať na svojom imidži i tajnom kuchárskom recepte, pretože každý chcel vyhrať.

Na ihrisku celú akciu o 9.30 hod. oficiálne zahájil Ing. Vladimír Pauco, poverený riadením odboru sociálnych vecí KSK a riaditeľ nášho zariadenia PaedDr. Štefan Čarný, v prítomnosti Ing. Roberta Gimu, zástupcu riaditeľa Úradu KSK, riaditeľov zúčastnených zariadení sociálnych služieb a účastníkov súťaže.

O organizácii a harmonograme celého dňa, podmienkach súťaže, systéme hodnotenia a vyhodnotenia informovala naša vedúca sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie Ing. Mgr. Erika Papáková.

Po úvodnom privítaní sa každé družstvo vybralo ku svojmu stanovišťu, ktoré si po príchode vylosovalo, aby začalo zakladať oheň, čistiť zeleninu, krájať mäso a uvariť guláš v časovom limite. V každom družstve si to užívali, všetci sa snažili ako najviac vedeli, nálada bola výborná. Počas varenia sa mohli všetci navzájom stretnúť, posedieť si a porozprávať pri občerstvení na kávičke, čaji, či malinovke a pohostiť sa pripravenými dobrotami a ovocím. Taktiež mali na ihrisku pripravené športové náčinie, ak by si niekto chcel zasúťažiť. Súťažiaci mohli počas dňa absolvovať s použitím pripravených rekvizít tzv. „bláznivé fotenie".

Počasie nám prialo, hmlu vystriedalo hrejivé slniečko a atmosféra bola vynikajúca. Zariadenie Ondava z Rakovca na Ondavou vybralo harmoniku a začalo sa spievať, tancovať.
Presne o 13.45 hod. bola súťaž ukončená a súťažné družstvá predložili porote svoj štýl servírovania guláša. Tu sa potvrdilo to, že ak dvaja robia to isté, neurobia to rovnako. Servírovanie hýrilo nápadmi, farbami, no proste pastva pre oči. Čo zariadenie, to iné servírovanie. Bolo jasné, že porota (Ing. Gima, PhDr. Šlosárová a Ing. Pauco) to nebude mať ľahké. Aby nik nikomu nenadržiaval, porote boli anonymne predložené ešte vzorky guláša od jednotlivých družstiev, aby ohodnotili aj chuť.

Kým porota hodnotila, na rad prišiel dobrý guláš. Kto si čo navaril, to aj zjedol. Pochutili si aj klienti, ktorí sa prišli na akciu len tak pozrieť. Aby nám guláš lepšie chutil, nasledoval kultúrny program v podobe vystúpenia speváckej folklórnej skupiny Paričovčan z Trebišova, ktorý zároveň prítomným skrátil chvíle čakania na výsledky.

Vyhodnotenie a odovzdávanie sa konalo opäť na ihrisku a tu sú výsledky.
3. miesto získala Ondava Rakovec nad Ondavou, druhé miesto patrilo Harmonii Strážske a víťazom sa stalo naše zariadenie Lumen Trebišov, čo nás nesmierne prekvapilo, ale zároveň veľmi potešilo.

Nezabudli sme ani na našich vedúcich – dostali ručne vyrobené zástery a zástupca KSK aj parádnu kuchársku čiapku.

Všetci sme sa cítili výborne a už sa tešíme na ďalší rok, kedy opäť stretneme našich priateľov pri druhom ročníku Lumeňáckeho kotlíka. Čo budeme v kotlíku variť na budúci rok, to ešte nevieme. To bude prekvapenie.

To krásne spoločné záverečné stretnutie klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb, tiež speváckej folklórnej skupiny potvrdilo, že to čo robíme a robíme to srdcom a s láskou, urobí tých o ktorých sa staráme, ale aj nás samotných, šťastnejšími.

Spracovala : Ing. Mgr. Papáková