Piatok, 21 Jún 2024

logo lumentv 330

Medzinárodný týždeň mozgu

Týždeň od 13.03.2023- 19.03.2023 sa nazýva Týždňom mozgu. Týždeň mozgu je celosvetová kampaň a celosvetové podujatie do ktorého sa už 16. rok zapája aj Slovensko.

Nakoľko aj naše zariadenie sa nachádza na území Východného Slovenska, tak aj my sme sa zapojili do Týždňa mozgu a to prípravou akcie dňa 13.03.2023. Sociálni pracovníci a inštruktori pripravili pre našich seniorov na riešenie rôzne úlohy, ktoré boli zamerané na cvičenia, aktivity a pamäťové tréningy.

Počas tréningov sme si našich klientov rozdelili do 3 tímov, pričom každý tím mal svojho hovorcu a taktiež inštruktora sociálnej práce, ktorý im napomáhal pri riešení rôznych úloh.

Naše tréningy boli sprevádzané nielen otázkami a odpoveďami, ale aj zaujímavými rozhovormi, riešením sudoku, dopĺňaním prísloví a porekadiel a pod.

Tréning bol pre nás prínosný, nakoľko sme sa dozvedeli aj nové veci a mali sme si možnosť aj zaspomínať na naše staré školské časy.

Spracovala: PhDr. Klaudia Halasová