Utorok, 16 Júl 2024

logo lumentv 330

Celosvetový týždeň mozgu

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.

Od 11. do 17. marca 2024 sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a na význam cvičení na podporu činnosti mozgu.

Témou tohtoročného Týždňa mozgu je: „Bez zdravého mozgu niet zdravia". Ako každý rok, tak aj tento sa naši seniori aktívne zapojili do celosvetového týždňa mozgu a to formou tréningov pamäti a riešení rozličných úloh .

Počas riešení úloh sme si našich klientov 13.03.2024 rozdelili do niekoľkých tímov, pričom každý tím mal svojho hovorcu. K dispozícii boli samozrejme aj inštruktori sociálnej práce a sociálni pracovníci, ktorí pomáhali pri riešení náročnejších zadaní.

Naše tréningy boli sprevádzané nielen otázkami a odpoveďami, ale aj zaujímavými rozhovormi – reminiscenciou s našimi seniormi ako sa kedysi učili v škole . Tréning bol pre nás prínosný a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Spracoval: PhDr. Klaudia Halasová