Piatok, 21 Jún 2024

logo lumentv 330

Verejné obstarávania -- výzvy

1. Vypracovanie projektových a rozpočtových dokumentácií stavieb - zverejnené 21.8.2019

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc80 KB

docxPriloha_1_k vyzve_cenova_ponuka.docx19.6 KB

docxPriloha_2_ramcova_dohoda_o_poskytovani_sluzieb.docx33.95 KB

docxPriloha_3_cestne_vyhlasenie.docx22.65 KB

2. Rekonštrukcia budovy zariadenia Lumen - Rekonštrukcia strechy - zverejnené 04.09.2019

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc85 KB

docxPriloha_c_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx17.47 KB

docxPriloha_c_2_cestne_vyhlasenie.docx18.8 KB

docxPriloha_c_3_zmluva_o_dielo.docx72.59 KB

xlsxPriloha_c_4_vykaz_vymer.xlsx56.72 KB

3. Realizácia verejného obstarania na potraviny - zverejnené 04.09.2019

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc70 KB

4. Rekonštrukcia areálu zariadenia - zverejnené 26.9.2019

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc93 KB

docxPriloha_1_cestne_vyhlasenie.docx21.92 KB

docxPriloha_2_navrh_na_plnenie_kriterii.docx20.87 KB

xlsxPriloha_3_vykaz_vymer.xlsx42.35 KB

docxPriloha_4_zmluva_o_dielo.docx75.97 KB

zipPriloha_5_projektova_dokumentacia.zip824.37 KB

5. Pracovné odevy - zverejnené 10.10.2019

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc91 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx23.4 KB

docxPriloha_2_kupna_zmluva_navrh.docx35.79 KB

docxPriloha_3_cestne_vyhlasenie.docx24.22 KB

xlsxPriloha_4_strukturovany_rozpocet_poloziek.xlsx15.98 KB

6. Stavebný dozor - zverejnené 11.10.2019

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc81.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx20.29 KB

docxPriloha_2_cestne_vyhlasenie.docx20.66 KB

7. Varný kotol na plyn - zverejnené 28.10.2019

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc85.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx17.93 KB

docxPriloha_2_cestne_vyhlasenie.docx20.49 KB

docxPriloha_3_kupna_zmluva_navrh.docx33.38 KB

8. Zdvíhacia hydraulická stolička - zverejnené 29.10.2019

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc91.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.78 KB

docxPriloha_2_cestne_vyhlasenie.docx20.58 KB

docxPriloha_3_kupna_zmluva_navrh.docx35.79 KB

xlsPriloha_4_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls42 KB

9. Posteľné prádlo - zverejnené 31.10.2019

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc88.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.84 KB

docxPriloha_2_cestne_vyhlasenie.docx20.55 KB

docxPriloha_3_kupna_zmluva_navrh.docx36.6 KB

xlsxPriloha_4_strukturovany_rozpocet_poloziek.xlsx13.52 KB

10. Rekonštrukcia izieb a chodbových priestorov v pavilóne D - zverejnené 06.11.2019

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc100 KB

docxPriloha_1_cestne_vyhlasenie.docx20.75 KB

docxPriloha_2_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.99 KB

xlsPriloha_3_vykaz_vymer_lumen.xls638 KB

docxPriloha_4_zmluva_o_dielo.docx75.16 KB

zipPriloha_5_projektova_dokumentacia.zip3.31 MB

11. Interiérové vybavenie - zverejnené 6.11.2019

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc96 KB

docxPriloha_1_cast_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.94 KB

docxPriloha_1_cast_2_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.92 KB

docxPriloha_1_cast_3_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.89 KB

docxPriloha_2_cast_1_cestne_vyhlasenie.docx20.55 KB

docxPriloha_2_cast_2_cestne_vyhlasenie.docx20.52 KB

docxPriloha_2_cast_3_cestne_vyhlasenie.docx20.54 KB

docxPriloha_3_cast_1_kupna_zmluva.docx33.31 KB

docxPriloha_3_cast_2_kupna_zmluva.docx34.04 KB

docxPriloha_3_cast_3_kupna_zmluva.docx33.33 KB

xlsPriloha_4_cast_1_rozpocet_poloziek.xls51 KB

xlsPriloha_4_cast_1_rozpocet_poloziek_oprava.xls51 KB

pdfPriloha_4_cast_2_strukturovany_rozpocet_poloziek.pdf1.22 MB

xlsxPriloha_4_cast_3_strukturovany_rozpocet_poloziek.xlsx13.67 KB

pdfPriloha_4_cast_4_strukturovany_rozpocet_poloziek.pdf680.42 KB

xlsxPriloha_4_cast_5_strukturovany_rozpocet_poloziek.xlsx13.73 KB 

12. Oprava a údržba kúrenia - zverejnené 13.11.2019

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc93.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.89 KB

docxPriloha_2_cestne_vyhlasenie.docx20.61 KB

docPriloha_3_zmluva_o_dielo.doc34.5 KB

xlsPriloha_4_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls53.5 KB

13. Výrub stromov zverejnené 13.11.2019

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc83.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.88 KB

docxPriloha_2_cestne_vyhlasenie.docx20.43 KB

pdfPriloha_3_ziadost_o_vyrub_stromov.pdf428.43 KB

14. Revízie elektrický zariadení a bleskozvodov – zverejnené 28.11.2019

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc99 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx23.44 KB

docPriloha_2_ramcova_zmluva.doc47 KB

docxPriloha_3_cestne_vyhlasenie.docx24.24 KB

xlsxPriloha_4_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xlsx15.11 KB

xlsHarmonogram _OP_a_OS_elektrickych_zariadeni_a_bleskozvodov_Lumen.xls45.5 KB 

15. HYGIENICKÁ MAĽBA KUCHYNE A SKLADOVÝCH PRIESTOROV – zverejnené 10.12.2019

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc90 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.92 KB

docxPriloha_2_cestne_vyhlasenie.docx20.7 KB

xlsxPriloha_3_rozpocet-prac.xlsx35.7 KB

16. Dodanie zdravotníckeho materiálu a prístrojov - zverejnené 11.12.2019

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc86 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.96 KB

docxPriloha_2_cestne_vyhlasenie.docx20.55 KB

xlsPriloha_3_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls53 KB

docxPriloha_4_kupna_zmluva_navrh.docx35.83 KB

rok 2020

1. OPRAVA PRÍSTREŠKU NAD SCHODISKOM - zverejnené 06.02.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc93.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.67 KB

docxPriloha_2_zmluva_o_dielo.docx76.11 KB

xlsPriloha_3_rozpocet_stavby.xls99 KB 

2. VYPRACOVANIE PROJEKTOVÝCH A ROZPOČTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ STAVIEB - zverejnené 06.02.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc96.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx21.26 KB

docxPriloha_2_ramcova_dohoda_o_poskytovani_sluzieb.docx34.28 KB 

3. VÝPOČTOVÁ TECHNIKA - zverejnené 18.02.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc96 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.37 KB

docxPriloha_2_kupna_zmluva.docx36.52 KB

xlsPriloha_3_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls42.5 KB  

4. ČISTIACE PROSTRIEDKY, DROGISTICKÝ, DEZINFEKČNÝ A OSTATNÝ SPOTREBNÝ TOVAR - zverejnené 19.02.2020

docVyzva_na_predlozenie_zakazky.doc95.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.38 KB

docxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.docx52.53 KB

docxPriloha_3_ramcova_dohoda.docx43.01 KB 

5. UMÝVAČKA RIADU

Verejné obstarávanie vyhlásené dňa 23.03.2020 na predmet zákazky Umývačka riadu bolo v zmysle ZOVO dňa 25.03.2020 zrušené.

6. UMÝVAČKA RIADU - zverejnené 26.03.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc103.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx20 KB

docxPriloha_2_kupna_zmluva.docx36.94 KB

xlsPriloha_3_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls44 KB

7. DERATIZAČNÉ, DEZINSEKČNÉ A DEZINFEKČNÉ SLUŽBY - zverejnené 21.04.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc103.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.08 KB

docxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.docx19.98 KB

docPriloha_3_ramcova_dohoda.doc41.5 KB

8. NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY - zverejnené 21.04.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc104.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx22.08 KB

docxPriloha_2_ramcova_dohoda.docx72.11 KB

9. TONERY A ATRAMENTOVÉ NÁPLNE - zverejnené 22.04.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc97 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx20.08 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls44.5 KB

docxPriloha_3_ramcova_dohoda.docx42.91 KB

10. KANCELÁRSKE POTREBY - zverejnené 22.04.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc97 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx20.08 KB

docxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.docx39.88 KB

docxPriloha_3_ramcova_dohoda.docx42.91 KB

11. REALIZÁCIA PROCESU VO - zverejnené 19.05.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc98.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.87 KB

docxPriloha_2_mandatna_zmluva.docx31.21 KB

12. LICENCIA KANCELÁRSKYCH SOFTVÉROV MICROSOFT OFFICE - zverejnené 28.05.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc98.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.68 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls42.5 KB

docxPriloha_3_kupna_zmluva.docx36.72 KB

13. UMÝVAČKA RIADU - zverejnené 29.05.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc103.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.49 KB

docxPriloha_2_kupna_zmluva.docx36.87 KB

14. VÝKON STAVEBNÉHO DOZORU – zverejnené 09.06.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc98.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx20.7 KB

docxPriloha_2_zmluva_o_poskytnuti_sluzieb.docx55.55 KB

15. VÝROBA A DODÁVKA NÁBYTKU NA MIERU – zverejnené 11.06.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc98.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.91 KB

docxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.docx1009.48 KB

docxPriloha_3_kupna_zmluva.docx33.93 KB

16. Rekonštrukcia vonkajšieho areálu pre voľnočasové aktivity klientov – zverejnené 16.06.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc193.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc39 KB

xlsxPriloha_2_vykaz_vymer.xlsx59.01 KB

xlsxPriloha_4_projektova_dokumentacia.rar5.8 MB

17. OBSTARANIE UNIVERZÁLNEHO KUCHYNSKÉHO ROBOTA S PRÍSLUŠENSTVOM - zverejnené 03.08.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc113.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

docxPriloha_2_kupna_zmluva.docx29.54 KB

18. OBSTARANIE NÁKLADNÉHO VÝŤAHU NA TRANSPORT STRAVY PRE IMOBILNÝCH KLIENTOV – zverejnené 18.08.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc116.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc39 KB

xlsPriloha_2_situacny_nacrt.xls82.5 KB

docPriloha_3_kupna_zmluva.doc77.5 KB

20. PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA – zverejnené 04.09.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc109.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40.5 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls49.5 KB

21. ČISTIACE PROSTRIEDKY, DROGISTICKÝ DEZINFEKČNÝ A OSTATNÝ SPOTREBNÝ TOVAR – zverejnené 28.09.2020

verejné obstarávanie bolo zrušené 09.10.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc107.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc39.5 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls134.5 KB

docxPriloha_3_ramcova_dohoda.docx38.02 KB

22. HYGIENICKÉ MAĽBY – zverejnené 22.10.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc92 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc39 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu.xls67.5 KB

docxPriloha_3_zmluva_o_dielo.docx20.83 KB

23. ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL, PRÍSTROJE A VYBAVENIE – zverejnené 23.10.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc107.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls70.5 KB

docxPriloha_3_ramcova_dohoda.docx38.51 KB

24. ČISTIACE, DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY, HYGIENICKÉ POTREBY – zverejnené 23.10.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc112 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls85 KB

docxPriloha_3_ramcova_dohoda.docx38.51 KB

25. REŽIJNÝ, DROGISTICKÝ A OSTATNÝ SPOTREBNÝ TOVAR – zverejnené 11.11.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc107 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls99 KB

docxPriloha_3_ramcova_dohoda.docx39 KB

26. PRACOVNÉ ODEVY – zverejnené 13.11.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc107 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_rozpocet_poloziek.xlsx18.01 KB

docxPriloha_3_kupna_zmluva_navrh.docx28.9 KB

27. POLOHOVACIE POSTELE S PRÍSLUŠENSTVOM – zverejnené 20.11.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc115 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls42.5 KB

docxPriloha_3_kupna_zmluva_navrh.docx28.9 KB

28. ODVOZ BIOLOGICKÉHO ZMIEŠANÉHO ODPADU – zverejnené 25.11.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc110 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_rozpocet_poloziek.xlsx14 KB

29. ELEKTRICKÉ POLOHOVACIE POSTELE S PRÍSLUŠENSTVOM A ANTIDEKUBITNÉ MATRACE S KOMPRESOROM – zverejnené 14.12.2020

verejné obstarávanei bolo ZRUŠENÉ 17.12.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc114 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls33 KB

docxPriloha_3_zmluva_o_dielo.docx25.63 KB

31. HYGIENICKÉ MAĽBY – zverejnené 15.12.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc94 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc39 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls67 KB

docxPriloha_3_zmluva_o_dielo.docx25.63 KB

32. VÝŽIVOVÉ DOPLNKY – zverejnené 17.12.2020

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc94 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc39 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls67 KB

docPriloha_3_kupna_zmluva_navrh.doc76 KB

rok 2021

1. HYGIENICKÁ ZDVÍHACIA STOLIČKA – zverejnené 15.01.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc111 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc39 KB

docxPriloha_2_kupna_zmluva_navrh.docx28.89 KB

2. ELEKTRICKÉ POLOHOVATEĽNÉ POSTELE S HRAZDOU A HRAZDIČKOU A ANTIDEKUBITNÝM MATRACOM – zverejnené 29.01.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc114.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls43.5 KB

docPriloha_3_kupna_zmluva_navrh.doc77 KB

6. REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A BLESKOZVODOV – zverejnené 15.02.2021
oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie CP – zverejnené 22.2.2021

docoznamenie_o-predlzeni_lehoty_na_predkladanie_CP.doc30.5 KB

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc93 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc42 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xlsx17.15 KB

docPriloha_3_ramcova_zmluva.doc56 KB

xlsPriloha__4_harmonogram_OP_a_OS_elektrickych_zariadeni_a_bleskozvodov_LUMEN.xls46 KB

docPriloha__5_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc34 KB

7. REALIZÁCIA PROCESU VO NA OBSTARANIE POTRAVÍN – zverejnené 22.02.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc114.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc41.5 KB

docxPriloha_2_mandatna_zmluva.docx27.75 KB

docPriloha_3_cestne_vyhlasenie_uchadzaca_konflikt_zaujmov.doc34.5 KB

8. SLUŽBY V OBLASTI REGISTRATÚRY – zverejnené 08.03.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc107.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc42 KB

docPriloha_2_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc34.5 KB

9. SERVIS A REVÍZIE VÝŤAHOV – zverejnené 19.03.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc103.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc42 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls44 KB

docPriloha_3_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc38.5 KB

10. DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE – zverejnené 19.03.2021
oznámenie o zrušení VO – zverejnené 24.3.2021

docoznamenie_o_zruseni_VO.doc30.5 KB

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc95 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc41 KB

docPriloha_2_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc34.5 KB

11. DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE – zverejnené 30.03.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc95 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc41 KB

docPriloha_2_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc34.5 KB

12. NÁKUP ELEKTRICKEJ PANVICE – zverejnené 09.04.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc93.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc41.5 KB

docPriloha_2_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc34.5 KB

docxPriloha_3_kupna_zmluva.docx29.66 KB

13. TONERY A ATRAMENTOVÉ NÁPLNE – zverejnené 20.04.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc91 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.86 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls47 KB

docPriloha_3_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc34.5 KB

docxPriloha_4_ramcova_dohoda.docx38.54 KB

14. KANCELÁRSKE POTREBY – zverejnené 21.04.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc91 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx18.86 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls47 KB

docPriloha_3_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc34.5 KB

docxPriloha_4_ramcova_dohoda.docx38.54 KB

15. ODVOZ BIO ZMIEŠANÉHO ODPADU – zverejnené 03.05.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc93.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc38.5 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_rozpocet_poloziek.xlsx13.55 KB

docPriloha_3_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc35 KB

17. VEĽKOKAPACITNÁ AUTOMATICKÁ PRÁČKA – zverejnené 20.05.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc96 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc41.5 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xlsx12.92 KB

docPriloha_3_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc38.5 KB

docxPriloha_4_kupna_zmluva.docx29.14 KB

18. SUŠIČKA PRÁDLA – zverejnené 20.05.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc96 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc41.5 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xlsx12.92 KB

docPriloha_3_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc38.5 KB

docxPriloha_4_kupna_zmluva.docx29.14 KB

19. REKONŠTRUKCIA ČERPACEJ STANICE SPLAŠKOVÝCH A ODPADOVÝCH VÔD – zverejnené 29.06.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc96 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc41.5 KB

docPriloha_2_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc34 KB

xlsPriloha_3_vykaz_a_vymer.xls156.5 KB

docxPriloha_4_zmluva_o_dielo.docx67.8 KB

20. REKONŠTRUKCIA VONKAJŠEJ VSTUPNEJ BRÁNY V ZADNEJ ČASTI AREÁLU – zverejnené 09.07.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc91 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

docPriloha_2_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc34 KB

xlsPriloha_3_vykaz_a_vymer.xls130 KB

docxPriloha_4_zmluva_o_dielo.docx67.58 KB

21. doDÁVKA A MONTÁŽ KLIMATIZÁCIE DO PAVILÓNU D A KANCELÁRIE RIADITEĽA – zverejnené 16.08.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc94.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc41 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xlsx13.27 KB

docPriloha_3_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc38 KB

docxPriloha_4_Kupna_zmluva_navrh.docx29.16 KB

22. ELEKTRICKÉ POLOHOVACIE POSTELE S PRÍSLUŠENSTVOM A ANTIDEKUBITNÉ PASÍVNE MATRACE – zverejnené 22.09.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc115 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls43.5 KB

docPriloha_3_kupna_zmluva_navrh.doc76 KB

docPriloha_4_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc34.5 KB

23. DERATIZAČNÉ A DEZINSEKČNÉ SLUŽBY – zverejnené 30.09.2021
oznámenie o zrušení VO – zverejnené 7.10.2021

pdfoznamenie_o_zruseni_VO138.08 KB

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc88.5 KB

docxPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.docx19.18 KB

docxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.docx19.2 KB

docPriloha_3_ramcova_dohoda.doc42.5 KB

docPriloha_4_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc38.5 KB

24. ČISTIACE, DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY, HYGIENICKÉ POTREBY – zverejnené 14.10.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc88.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc39.5 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xlsx29.35 KB

docxPriloha_3_ramcova_dohoda.docx38.71 KB

docPriloha_4_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc38.5 KB

25. REŽIJNÝ, DROGISTICKÝ A OSTATNÝ SPOTREBNÝ TOVAR – zverejnené 14.10.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc88.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc39.5 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xlsx29.35 KB

docxPriloha_3_ramcova_dohoda.docx38.71 KB

docPriloha_4_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc38.5 KB

26. NEREZOVÉ VOZÍKY DO PRÁČOVNE – zverejnené 21.10.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc136.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc41.5 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xlsx66.92 KB

docPriloha_3_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc34.5 KB

docxPriloha_4_kupna_zmluva.docx29.53 KB

27. ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL, PRÍSTROJE A VYBAVENIE – zverejnené 27.10.2021
oznámenie o zrušení VO – zverejnené 3.11.2021

pdfoznamenie_o_zruseni_VO659.6 KB

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc107 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc39.5 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xlsx15.66 KB

docxPriloha_3_ramcova_dohoda.docx38.13 KB

28. ZATAVOVACIA BALIČKA S PRÍSLUŠENSTVOM – zverejnené 28.10.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc113 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40.5 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xlsx9.87 KB

docPriloha_3_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc33.5 KB

docxPriloha_4_kupna_zmluva.docx27.39 KB

29. OPRAVA STRECHY NA OBJEKTE VRÁTNICA – zverejnené 04.11.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc110.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc39.5 KB

xlsxPriloha_2_vykaz_a_vymer.xlsx48.67 KB

docxPriloha_3_zmluva_o_dielo.docx71.21 KB

docPriloha_4_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc37.5 KB

30. DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU – zverejnené 04.11.2021
oznámenie o zrušení VO – zverejnené 5.11.2021

pdfoznamenie_o_zruseni_VO136.95 KB

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc97 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40.5 KB

docPriloha_2_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc33 KB

31. OPRAVA MALIEB STRAVOVACIEHO ZARIADENIA – zverejnené 10.11.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc95.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xlsx36.6 KB

docxPriloha_3_zmluva_o_dielo.docx23.39 KB

32. VÝMENA A OPRAVA PVC PODLAHOVÝCH KRYTÍN – zverejnené 16.11.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc114.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xlsx15.03 KB

docPriloha_3_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc34.5 KB

33. ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL, PRÍSTROJE A VYBAVENIE – zverejnené 18.11.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc107 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc39.5 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls56.5 KB

docxPriloha_3_ramcova_dohoda.docx38.02 KB

docPriloha_4_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc34 KB

34. PRACOVNÉ ODEVY A OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY – zverejnené 19.11.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc109.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_rozpocet_poloziek.xlsx19.55 KB

docxPriloha_3_ramcova_dohoda.docx38.93 KB

docPriloha_4_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc34.5 KB

35. POSTEĽNÉ PRÁDLO – zverejnené 24.11.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc108.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_rozpocet_poloziek.xlsx14.35 KB

docPriloha_3_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc34.5 KB

docxPriloha_4_kupna_zmluva.docx29.35 KB

36. SPRCHOVACÍ VOZÍK S PRÍSLUŠENSTVOM A SPRACOVACIA HYGIENICKÁ STOLIČKA – zverejnené 08.12.2021
oznámenie o zrušení VO – zverejnené 08.12.2021

pdfoznamenie_o_zruseni_VO.pdf139.24 KB

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc109 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc42 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_opis.xlsx18.39 KB

docPriloha_3_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc39 KB

docxPriloha_4_kupna_zmluva.docx29.37 KB

37. SPRCHOVACÍ VOZÍK S PRÍSLUŠENSTVOM A SPRACOVACIA HYGIENICKÁ STOLIČKA – zverejnené 08.12.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc109 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc42 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_opis.xlsx18.39 KB

docPriloha_3_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc39 KB

docxPriloha_4_kupna_zmluva.docx29.37 KB

38. VÝŽIVOVÉ DOPLNKY – zverejnené 08.12.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc95 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

xlsPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xls44.5 KB

docPriloha_3_kupna_zmluva.doc76 KB

39. OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V PAVILÓNE "A" NA PRÍZEMÍ – zverejnené 14.12.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc93 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

docPriloha_2_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc33.5 KB

xlsPriloha_3_vykaz_a_vymer.xls67.5 KB

docxPriloha_4_zmluva_o_dielo.docx72.95 KB

40. PRÍSTROJ NA DEKONTAMINÁCIU NEBEZPEČNÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO ODPADU – zverejnené 16.12.2021

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc93.5 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc41 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_opis.xlsx12.93 KB

docPriloha_3_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc33.5 KB

docxPriloha_4_kupna_zmluva.docx29.3 KB

rok 2022

1. REALIZÁCIA PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA – zverejnené 02.03.2022
oznámenie o zrušení VO – zverejnené 09.03.2022

pdfoznamenie_o_zruseni_VO.pdf135.56 KB

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc111 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc39.5 KB

docPriloha_2_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc39 KB

docxPriloha_3_mandatna_zmluva_navrh.docx28.02 KB

2. ZDVÍHACIA DOPRAVNÁ PLOŠINA – zverejnené 04.03.2022

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc99 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc41 KB

xlsxPriloha_2_strukturovany_opis_predmetu_zakazky.xlsx12.88 KB

docPriloha_3_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc38.5 KB

docxPriloha_4_zmluva_o_dielo.docx33.23 KB

3. OPRAVA MALIEB V PAVILÓNE A,B,D a STRAVOVACIEHO ZARIADENIA – zverejnené 08.03.2022

docVyzva_na_predlozenie_ponuky.doc97 KB

docPriloha_1_navrh_na_plnenie_kriterii.doc40 KB

xlsxPriloha_2_vykaz_a_vymer.xlsx36.76 KB

docxPriloha_3_zmluva_o_dielo.docx27.55 KB

docPriloha_4_cestne_vyhlasenie_uchadzaca-konflikt_zaujmov.doc38.5 KB