Utorok, 16 Júl 2024

logo lumentv 330

Život s Esemkou

Pod takýmto názvom sa uskutočnila 16.12.2008 v našom zariadení konferencia, ktorej organizátorom bol Slovenský zväz sklerosis multiplex. Cieľom tejto konferencie bolo osloviť tých , ktorí sú postihnutí týmto závažným ochorením , ale aj odbornú odbornú a laickú verejnosť.

Keďže naše zariadenie poskytuje celoročnú starostlivosť aj pre zdravotne postihnutých klientov a klientov s diagnózou skleróza multiplex, ani na chvíľu sme neváhali a rozhodli sme sa pomôcť takej dobrej veci , akou je prezentovania a priblíženie povahy tohto ochorenia a možnosti plnohodnotného prežitia zvyšku života s týmto ochorením.

 Na tejto konferencii okrem príspevku predsedníčky SZSM p. Ľudmily Fajnorovej  a odborných prednášok lekárov a psychologičky, odzneli aj osobné výpovede ľudí, ktorí už dlhé roky trpia týmto závažným ochorením.

{hsjp zivot_s_esemkou|fotogaleria}