Piatok, 21 Jún 2024

logo lumentv 330

Útulok pre osamelých rodičov s deťmi

Zariadenie poskytuje túto sociálnu službu pre jednotlivca s dieťaťom a/alebo rodiny.

V útulku sa pomoc poskytuje fyzickej osobe v prípade straty bývania, nepriaznivej sociálnej situácie v rodine, krízovej situácie v rozvodovom konaní, rodinnej alebo osobnej tragédie, živelnej pohromy, neschopnosti riešiť nevhodné alebo zlé podmienky na bývanie a pod. Tieto ťažké životné situácie, ktoré vedú k nutnosti hľadania si iného bývania, vieme pomôcť prekonať v našom zariadení Útulok na Jesenského ul. v Trebišove.

Kapacita zariadenia: 15

Dĺžka pobytu: doba určitá

Cieľová skupina zariadenia:

Fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže doterajšie bývanie užívať (pre jednotlivca s dieťaťom alebo pre rodinu s dieťaťom).

a) Poskytované služby

 • ubytovanie na určitý čas,
 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • nevyhnutné ošatenie a obuv

b) Zabezpečenie rozvoja pracovných zručností

c) Utváranie podmienok na

 • prípravu stravy,
 • vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • záujmovú činnosť.

Klientom pomáhame:

 • postupne rozvíjať sociálne schopnosti a budovať svoje sociálnej siete,
 • podporovať komunikačné zručnosti so zreteľom na vlastný samostatný a nezávislý život,
 • získavať pracovné zručnosti orientáciou na pracovnom trhu, vyhľadávaním pracovných ponúk, prípravou písomností a aj klienta na pracovný pohovor,
 • s plánovaním príjmov a výdavkov, sledovaním vlastných financií, s učením sa správneho hospodárenia rodiny,
 • s kompletizáciou potrebných tlačív a žiadostí na jednotlivé úrady,
 • s posilňovaním rodičovských zručností a schopností vo výchove a starostlivosti o deti.

Kontakt:

mobil: 0945 506 939,
email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.