Piatok, 21 Jún 2024

logo lumentv 330

Spevácky zbor Magnifikát

Spevácky zbor Magnifikát, pod vedením p. Ďuristovej , pôsobiaci pri Rímskokatolíckom kostole v Trebišove , vystúpil s prekrásnymi vianočnými piesňami a slávnostne vniesol atmosféru Vianoc do nášho domova 21.12.2008. Svojím prekrásnym spevom akoby vlial do sŕdc nás všetkých - pokoj , lásku a nádej .

{hsjp magnifikat2008|fotogaleria}