Piatok, 21 Jún 2024

logo lumentv 330

Exkurzia študentov zo SZŠ v Sečovciach

Naše zariadenie plní už mnoho rokov neoficiálne funkciu školiaceho strediska pre študentov, študujúcich odbor sociálno-výchovný pracovník zo Strednej združenej školy v Trebišove, ale aj pre študentov Spojenej školy v Sečovciach, Gymnázium-SOU a DOŠ,.
Začiatkom septembra im informácie o našom zariadení ochotne poskytla Ing. Mgr. Papáková, vedúca sociálno-výchovného úseku a zároveň im poukazovala ubytovacie priestory, priestory na prácu s klientom, ale aj vonkajší areál, ktorý je v lete nielen miestom oddychu a relaxu, ale aj zábavy a športu.