Streda, 27 September 2023

logo lumentv 330

Príjemné stretnutie pri guľáši

Tak ako každý rok, aj počas tohto leta sme pripravili pre našich klientov a zamestnancov posedenie v záhrade pri chutnom guláši a živej hudbe. Naše pozvanie prijali aj riaditelia, klienti a sociálni pracovníci z ďalších zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, a to z Harmónie - Strážske a Ondavy - Rakovec nad Ondavou. Hostia, ale aj naši klienti počas dopoludnia absolvovali návštevu Zemplínskeho vlastivedného múzea, kde si mali možnosť prehliadnuť expozíciu poľnohospodárstva na východnom Slovensku, vývoj mlatby, odievanie a rôzne poľnohospodárske stroje. Klientov zaujala aj výstava Tokajského vinohradníctva v podzemných priestoroch múzea. Okrem zaujímavých exponátov boli nezanedbateľným pozitívom klimatizované priestory múzea, ktoré boli počas tropického dňa príjemným osviežením. Popoludní program pokračoval v areáli pod altánkami, kde sa podával guláš, rôzne nápoje, živo sa debatovalo, spievalo a do tanca nám prišli zahrať hudobné skupiny Vánok a Starší chlopi z Michaloviec, ktorých vystúpenie prispelo k veselšej nálade prítomných.
Dúfame, že všetci, ktorí sa zúčastnili boli spokojní, a že aj vďaka nášmu úsiliu prežili opäť jeden zaujímavý deň...