Utorok, 19 Október 2021

Mikulášske vystúpenie

Aj keď klientmi nášho zariadenia nie sú deti, ale dospelí ľudia, aj ich príchod Mikuláša vždy poteší. Inak tomu nebolo ani 6. decembra 2013 dopoludnia, kedy k nám Mikuláš spolu s anjelom a čertom v sprievode študentov Cirkevného gymnázia v Trebišove zavítal. Našim klientom sa zaujímavé "Mikulášske" vystúpenie veľmi páčilo a možno viacerým pripomenulo aj ich detstvo a mladosť. Keďže Mikuláš je známy aj tým, že nechodí naprázdno, každý z klientov si okrem pozitívnej nálady odniesol aj malú sladkosť.