Streda, 17 Apríl 2024

logo lumentv 330

Novoročný koncert Základnej umeleckej školy v Trebišove

Dňa 27. januára 2016 navštívili naše zariadenie žiaci a učitelia ZUŠ. Pripravili pre našich klientov a zamestnancov vystúpenie s názvom ,, Lastovička a jej kamarátky" a "Lastovička v ohrození " Úvodné slovo mala p. učiteľka Iveta Mihaľová, ktorá nám predstavila bohato pripravený kultúrny program. Ten pozostával z hudobných, speváckych, tanečných, ale i literárnych vstupov. V programe vystúpilo približne 60 detí.

Veľké poďakovanie patrí p. Orosovej, ktorá toto podujatie zorganizovala, ale aj všetkým pedagógom (p. Bari, p. Vasiľ, Mgr. Pristáš, p. Brežinská, p. Kudla a p. Hubiňáková.), pod vedením ktorých vyrastajú nadaní mladí umelci, rozdávajúci radosť nielen nám, ale aj ostatným ľuďom. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s nimi.