Streda, 17 Apríl 2024

logo lumentv 330

Len pre dámy

Aj keď sa názory na 8. marec, ktorý je považovaný za Medzinárodný deň žien, rôznia, my ho vnímame ako deň, kedy máme príležitosť poďakovať všetkým príslušníčkam nežného ženského pohlavia za to, aké sú krásne, dobré, starostlivé a úžasné. A preto sme sa aj my v našom zariadení rozhodli v tento deň venovať tomuto sviatku malú skromnú pozornosť aspoň tým, že sme si pripravili príjemné spoločné posedenie.

Všetky prítomné ženy prišiel pozdraviť pán riaditeľ Ing. Čičatko. Hneď v úvode stručne objasnil históriu tohto sviatku, ktorý bol stanovený na počesť veľkého štrajku žien, ktoré bojovali 8.3.1908 v New Yorku predovšetkým za zlepšenie pracovných podmienok žien a za volebné právo. Na Slovensku bol prvýkrát tento sviatok uznaný v roku 1921. Od roku 1945 je považovaný za medzinárodný deň žien nepretržite. Nezabudol všetkým prítomným ženám, matkám, manželkám, sestrám, či babkám poďakovať za to, že vôbec sú, že vnášajú do nášho života také hodnoty, akými sú nielen krása, elegancia a radosť, ale predovšetkým láskyplnosť, starostlivosť, bezpečie a dobrotu.

Po obdarovaní žien červeným karafiátom a po slávnostnom prípitku sa oslava niesla v príjemnej rodinnej atmosfére, za počúvania dobrej muziky. Nechýbalo ani sladké pečivo, občerstvenie a družný rozhovor.