Streda, 17 Apríl 2024

logo lumentv 330

Branno - športový deň

Dňa 27.07.2016 sa na pôde nášho zariadenia LUMEN - ŠpZ, ZpS a DSS uskutočnil branno - športový deň, spojený s varením guláša a čapovaním piva. Všetci sme sa na tento veľký deň tešili a plní očakávania sme sa nevedeli dočkať športových disciplín, ktoré pre nás pripravili soc. pracovníci. Prekvapení naozaj nebolo málo a na nudu sme nemali čas ani pomyslieť.

V úvode nás privítala vedúca úseku starostlivosti o klienta Ing. Mgr. Erika Papáková.

Po jej krátkom príhovore štafetu prevzali soc. pracovníci a zdravotníci a deň sa niesol v zamení reálneho športovania našich klientov.

Pri prvom stanovišti pod dohľadom Tomáša Š. a Denisky K. si klienti vyskúšali strieľanie s prakom a predvádzali športové disciplíny, ktoré si vylosovali.

Pri druhom stanovišti dohliadali Marika B. a Jana B. kde klienti hádzali šípky, vyskúšali si hod granátom a hádzanie kruhov na palicu.

Posledným stanovišťom boli zdravotníci, ktorí preverovali vedomosti našich klientov ako postupovať a privolať prvú pomoc postihnutému. (meranie tlaku, telesnej teploty, obväzovanie horných a dolných končatín).

Po absolvovaní všetkých disciplín bol vyžrebovaný jeden klient, ktorý sa stal zároveň hľadačom pokladu. Jeho trasa sa začínala od prvého stanovišťa a podľa daných indícii si klient našiel poklad.

Po nájdení pokladu sme sa všetci stretli pri príjemnej hudbe, chutnom guláši a pivku.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii branno - športového dňa.

Pripravila Bc. Bodnárová