Štvrtok, 28 September 2023

logo lumentv 330

Čitateľský Maratón v LUMENE

Marec – mesiac knihy

Každoročne v marci organizujeme v našom zariadení celodennú akciu, ktorú sme nazvali Čitateľský maratón. Spoločne si klienti a naši čitatelia vybrali knihu, ktorú sa počas dňa snažia spoločne prečítať a potom sa o nej aj porozprávať.

Nebolo tomu inak ani 22.03.2017. Akcia sa konala v priestoroch našej knižnice. Nešlo tu ani o čas, za ktorý prečítali určitú stať z knihy, ale o samotný pôžitok z prečítanej knihy.

Svojím výberom knihy ,,O Lienke Anulienke" sa aspoň na chvíľu vrátili do detských čias, kedy to bola práve ona – kniha pri ktorej sladko usínali. Samotnému ,,maratónu" predchádzalo privítanie a prednáška, v ktorej sa zúčastnení v krátkosti oboznámili so skutočnosťou, prečo je vlastne marec mesiacom knihy a akú úlohu majú knihy v živote človeka.

Cieľom tejto akcie bolo pripomenúť, že aj v období moderných informačných technológií a počítačov, má kniha svoje pevné miesto v živote človeka.

Pripravila Bc.Bodnárová