Sobota, 18 Máj 2024

logo lumentv 330

Máj, máj, máj zelený ...

Samotný máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu v boji zimy s jarou, smrti so životom, symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode, za spevu starodávnych piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci, prejavujúcom radosť z víťazstva jari nad zimou. O takúto atmosféru sa v našom zariadení postarala folklórna skupina Trebišovčan dňa 03.05.2017.

Akcia bola zahájená v západnej časti areálu, kde sme spolu s Folklórnou skupinou Trebišovčan, počas ich spevu a tanca, symbolicky ozdobili brezový konár farebnými stužkami, tak ako to bývalo zvykom. Aby sme si aspoň trošku priblížili kedysi organizované májové sprievody. Náš májový sprievod s ozdobeným májom prechádzal po celej našej krásne zelenej ústavnej záhrade. Nechýbal nám ani spev a tanec. Tí ktorí nevládali mohli celú akciu pozorovať z balkónov. A veruže bolo načo pozerať. Májový sprievod sa vrátil späť na nádvorie, kde začal a Trebišovčan pokračoval vo svojom kultúrnom vystúpení ešte celú ďalšiu hodinu.

Ak chce niekto niekomu urobiť radosť, nepotrebuje mať k tomu peniaze, kvalitné ozvučenie, či priestranné pódium. Folklórnej skupine Trebišovčan k tomu postačila láska k folklóru a chuť rozveseliť našich klientov, pohladiť ich dušu krásnymi piesňami a zabudnutými zvykmi.

Pripravila Bc. Bodnárová