Štvrtok, 28 September 2023

logo lumentv 330

VI. ročník Športových hier - Strážske

Dňa 06.09.2017 sa naši ,,Lumeňáci" zúčastnili na VI. ročníku športových hier klientov, ktorých organizátorom bolo zariadenie sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov Harmónia Strážske.

Zúčastnilo sa na nich 17 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti KSK. Na úvod nás privítala pani riaditeľka Ing. Mária Dunajová a zaželala všetkým veľa športových úspechov a dobrej nálady. Súťažiacich prišla povzbudiť aj vedúca odboru sociálnych vecí Ing. Zuzana Jusková z VUC – KE.

Naše zariadenie reprezentovalo 3 - členné družstvo a to Emil Hirko, Ján Meszároš a Csaba Krištof v sprievode Mgr. Vargovej, Krivánkovej a Bc. Bodnárovej. Súťažilo sa v 7 disciplínach: Hod do koša – basketbalkou, streľba vodnou pištoľou, štafeta s fúrikom, streľba s hokejkou, prekážkový beh, hod šípkami, zrážanie kolkov.

Po dobrom výkone na súťažiacich čakalo občerstvenie, koláče a chutný guláš. Očakávaným prekvapením bola prednáška a ukážka kynológa s cvičným psom. Prijímatelia využili aj maľovanie na tvár. Navštívili aj planetárium z ktorého odchádzali odpočinutí a plní zážitkov.

Každý si z hier odniesol sladkú odmenu, medailu, diplom a pocit, že víťazstvo nad sebou samým, je najväčším víťazstvom. Príjemne unavení a plní dojmov sa vrátili domov.

Pripravila Bc. Bodnárová