Sobota, 18 Máj 2024

logo lumentv 330

Tancuj srdcom

Dňa 28.09.2017 sa naši prijímatelia sociálnej služby zúčastnili na I. ročníku tanečno – pohybovej súťaže pod názvom „ Tancuj srdcom „ .Organizátorom súťaže bolo zariadenie JASANIMA – Domov sociálnych služieb a uskutočnilo sa to v mestskej sále Mestského úradu v Rožňave.

Na tejto súťaži sa so svojím tanečným predstavením prezentovalo 13 zariadení sociálnych služieb. Celý priebeh sa niesol v duchu priateľstva, dobrej nálady a hlavne radosti, ktorú bolo vidieť na tvári každého prijímateľa. Mali sme možnosť vidieť tanečné predstavenie rôznych žánrov i štýlov, spoločenské tance, folklór i moderné tance.

Naše zariadenie reprezentovali 6 prijímatelia sociálnej služby ( Emil H., Ján M., Jozef B., Jarmila V., Kristína L., Zdenka U.), ktorí predviedli moderný tanec s prvkami folklóru na pieseň Jabĺčko od Kristíny. Choreografia nebola ľahká, no aj napriek tomu ju zvládli fantasticky. Na súťaž sme sa pripravovali viac ako 2 mesiace. Dôležité bolo to, že tancovali s radosťou a dali do toho svoje srdce.

Výkony tanečníkov hodnotila odborná porota v zložení tanečný majster, rozhodca, zakladateľ tanečného klubu Sambed Július Schvarcz, folklorista Ján Lipták, etnomuzikologička Mária Hlaváčová, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková a bývalý tanečník Peter Majovčík.

Ako už napovedá názov súťaže „ Tancuj srdcom „ tanec je pohybové vyjadrenie hudby a ako sme mali možnosť vidieť všetci prijímatelia to vyjadrili aj srdcom. Zvíťazili všetci účinkujúci, to bola pointa celého podujatia.

Pripravila Mgr. Vargová