Piatok, 21 Jún 2024

logo lumentv 330

Október - mesiac úcty k starším

Mesiac október je tradične obdobím, v ktorom si viac všímame starších ľudí, venujeme im svoju pozornosť, zamýšľame sa nad ich postavením v spoločnosti, ale aj v našom najbližšom okolí. Bolo by však dobre, keby sme svoju pozornosť a úctu starším ľuďom venovali rovnakou intenzitou počas celého roka.

Preto sme sa s kolegami a kolegynkami v našom zariadení rozhodli zorganizovať kultúrne podujatie venované našim klientom, ktoré sa konalo dňa 25. októbra 2017 a nieslo sa v duchu ľudových piesní. Svoj program nám predstavili členovia folklórnej skupiny „STUDZENKA" z obce Plechotice, ktorí svojimi piesňami rozospievali a roztancovali niektorých klientov. Ďalej sme v rámci programu mohli vidieť vystúpenie detí z krízového strediska na ul. Jesenského v Trebišove. Pravdaže nechýbali ani naši klienti (E. Hirko, J. Meszároš, J. Brejčák, K. Lokšová, J. Vargová, Z. Ujhelyová), ktorí nám pod vedením J. B. a K. V. predstavili svoj tanec na pieseň od Kristíny – Jabĺčko.