Streda, 27 September 2023

logo lumentv 330

Oslava jubilantov

Mesiac október je už niekoľko rokov označovaný za mesiac úcty k straším a pri tej príležitosti si pripomíname aj oslavujeme narodeniny našich jubilantov. Inak tomu nebolo ani 24.10.2018, kedy sa stretli nielen jubilanti, ale aj ostatní prijímatelia zariadenia LUMEN, zamestnanci sociálneho úseku a zdravotníci, aby spoločne strávili tento výnimočný čas.

Sú to 18 prijímatelia zariadenia, ktorí v danom roku oslavujú okrúhle jubileum 50 – 60 – 70 – 80 – 90 rokov.

K našim jubilantom sa pri tejto príležitosti prihovoril aj primátor mesta PhDr. Marek Čižmár, vedúca úseku starostlivosti o klienta Ing. Mgr. Erika Papáková a spoločne s pánom riaditeľom Ing. Jozefom Čičatkom ocenili jubilantov a popriali im veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života.

Bohaté pohostenie, vlastnoručne vyrobené srdiečka a kvety neboli tým jediným, čím boli obdarovaní naši oslávenci. O spríjemnenie nálady sa postaral folklórny súbor z Brehova, ktorý bol založený v roku 1981 pod vedením Alžbety Adamovej. Súbor sa zúčastňuje aj ďalších súťaží na celoslovenskej úrovni, kde neraz získal zlaté a strieborné umiestnenie. Snažia sa zachovať tradície, spievajú brehovské piesne a hlavne je slávna ich brehovská karička, ktorá je typická iba pre Brehov.

Úsmev na tvárach vyčaril aj ľudový rozprávač, ktorý si pripravil prekvapenie aj pre nášho pána riaditeľa. Zahanbiť sa nedali aj naši dvaja prijímatelia p. Jarka a p. Milan ktorí našim jubilantom zaspievali ľudové piesne s ktorými reprezentovali naše zariadenie LUMEN ŠZ, DSS a ZpS v Košiciach - Barci v súťaži ,,Zlatý Slávik".

Tí, ktorí sa nemohli zúčastniť posedenia zo zdravotných dôvodov, neboli ukrátení o blahoželania ani darčeky – tie im boli osobne odovzdané priamo na izbách klientov.

V mene zamestnancov, ako aj prijímateľov nášho zariadenia chceme všetkým jubilantom popriať ešte veľa rokov prežitých v zdraví, pohode a vzájomnom porozumení.

Všetko najlepšie naši jubilanti !