Streda, 27 September 2023

logo lumentv 330

Zlatý slávik

Dňa 24.10.2018 sa v dopoludňajších hodinách v kultúrnom dome v Košiciach - Barci konala prehliadka v speve prijímateľov sociálnych služieb ,,Zlatý Slávik". Súťažilo sa za každý druh poskytovaných sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ( DSS, ŠZ, ZpS ).

Naše zariadenie reprezentovali prijímatelia Jarmila V. s piesňou „ Či to zvony zvonia, či organy hrajú" a Milan M. s piesňou „V hlbokej doline ". Do taktu hrala hudobná skupina LEVOČAN.

Tejto súťaže sa zúčastnilo 25 spevákov - prijímateľov zariadení sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z 13 zariadení sociálnych služieb, ktorí spievali piesne podľa vlastného výberu.

Podujatie sa nieslo v duchu dobrej nálady a priateľstva. Každý súťažiaci dostal diplom, medailu a sladkú odmenu.