Piatok, 21 Jún 2024

logo lumentv 330

Zlatý slávik 2019

Hlas je nástroj, ktorým môžeme vyjadriť svoju osobnosť. Hlas je mostom spájajúcim vnútorný svet pocitov s vonkajším svetom prejavu. Hudba lieči, uzdravuje, aktivizuje životnú energiu, blahodarne pôsobí na emocionálny svet človeka. Bytostne sa nás dotýka tak hlboko, ako žiadne iné umenie. Prostredníctvom hudobného prejavu, dochádza k psychickému uvoľneniu. Na hudbu reaguje nielen telo, orgány a zmysly, ale predovšetkým psychika.

Naše telo a zmysli sa takto uvoľnili 13.11.2019 v kultúrnom dome Košice-Barca na podujatí "Zlatý slávik", na ktoré sme prijali pozvanie od sociálneho zariadenia VIA LUX Košice Barca. Na tejto speváckej súťaži vystúpili tri klientky nášho zariadenia. Každá zaspievala jednu pieseň. Ich výkony boli odmenené medailou, balíčkom a diplomom.

Ľudský hlas má liečivú silu. Zdravší a vyrovnanejší je ten, kto si často spieva. S týmto mottom sa chceme v prvom rade poďakovať zariadeniu VIA LUX - DSS a ZpS, Košice Barca, za pozvanie a tešíme sa na ďalší ročník. To čo robíte má zmysel. Bol to nádherný deň. Odchádzali sme s úsmevom na tvári a teplom na duši.

G. Oberleová