Piatok, 21 Jún 2024

logo lumentv 330

Výrobky na jesennú výzdobu 2021

Klienti špecializovaného zariadenia pravidelne navštevujú miestnosť ergo terapie, kde spoločne s inštruktorkou sociálnej rehabilitácie a pracovníčkou na rozvoj zručnosti vyrábajú rôzne dekoratívne výrobky. Tieto činnosti vykonávajú s radosťou, nakoľko sa im zamestnanci snažia vytvoriť pokojnú rodinnú a priateľskú atmosféru.

Od júla spoločne pripravovali výrobky na jesennú výzdobu určenú do jedálne v zariadení z rôznych prírodných materiálov ako sú šišky, žalude, gaštany, orechy, nazbieraných v areáli zariadenia.

Taktiež recyklujú staré veci, z ktorých vzniknú potom finálne výrobky ako napríklad ježko z fľaše, špagátu a šišiek, listy zo strukovín, slnečnice z kávových zŕn a pistácií, košíky z papierových ruličiek vyrobených z letákov, ako aj hrozno z korku a iné.

Cieľom zamestnancov je obnova a rozvoj zručnosti, tvorivosti a hlavne jemnej motoriky u klientov.

Spracovala:
Silvia Hatráková