Sobota, 18 Máj 2024

logo lumentv 330

Koncert pod oknami

Mesiac október, je mesiacom úcty k starším. Človek sa ocitne v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do minulosti. Starší ľudia si zaslúžia úctu. Skúsenosti, ktoré vekom nadobudli, môžu odovzdávať mladším.

19.10 2021 pod názvom „ROZHÝBANÝ KRAJ" Košický samosprávny kraj prináša do nášho zariadenia hudobný recitál „KONCERT POD OKNAMI".

Prítomní si najskôr vypočuli úvodný príhovor riaditeľa Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach, pána Róberta Galovicsa, nasledoval príhovor riaditeľa zariadenia Lumen Trebišov, pána PaedDr. Štefana Čarného a milým slovom nás potešil aj poslanec Košického samosprávneho kraja, pán Jozef Želinský.

Po príhovore, sme sa už mohli tešiť z vystúpenia, ktoré potešilo každého. Prekvapením všetkých bol okamih, keď sa náš pán riaditeľ ujal mikrofónu a zaspieval spolu s účinkujúcimi niekoľko piesní.

Do spevu sa zapojili nielen naši prijímatelia sociálnej služby, ale aj zamestnanci. Samozrejme nechýbal ani tanec, veď kto by ostal pri hudbe nehybne stáť či sedieť.

Radosť a potešenie sa znásobilo, keď v závere vystúpenia, boli všetci naši prijímatelia sociálnej služby obdarovaní darčekmi od predsedu Košického samosprávneho kraja.

Ako poďakovanie za príjemné hudobné predpoludnie sme vystupujúcim a pozvaným hosťom, odovzdali symbolické darčeky – ktoré vlastnoručne vyrobili našimi prijímatelia sociálnej služby v rámci voľnočasových aktivít.

Ďakujeme, za spestrenie chvíľ v tejto ťažkej dobe.

Spracoval:
PhDr. Klaudia Halásová
Marek Majoroš