Utorok, 16 Júl 2024

logo lumentv 330

Sviatok všetkých svätých

Katolícka cirkev 1. novembra slávi sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky.

Veriaci si pripomínajú svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život, spomínajú a modlia sa aj za tých, ktorí nemajú miesto v kalendári, neboli vyhlásení za svätých, ale žili čestným životom.

Zapaľovanie sviečok na hroboch je pre katolíkov znakom nesmrteľnosti duší a Božieho milosrdenstva. Veriaci počas neho prichádzajú k hrobom príbuzných a známych a spomínajú na nich.

Ani my sme nezabudli na prijímateľov, ktorým boli poskytované sociálne služby v našom zariadení a sú pochovaní na trebišovskom cintoríne. Niekoľko dní pred všetkými svätými sme sa vybrali spoločne upraviť hrobové miesta, ktoré bolo potrebné vyhrabať a poupratovať. Na hroby našich zosnulých každoročne s našimi klientmi pripravujeme vlastnoručne vyrobené venčeky zo šišiek, ktoré vyzdobíme a kladieme na hroby.

Napokon deň pred všetkými svätými sme sa v sprievode klientov vybrali na miestny mestský cintorín, kde sme spoločne zapálili sviečky, rozniesli vence a pamiatku zosnulých sme uctili tichou modlitbou.

Spracovala: PhDr. Klaudia Halasová