Piatok, 21 Jún 2024

logo lumentv 330

Čo ja viem ?

Dňa 05.10.2022 sa v Obecnom kultúrnom dome v Rakovci nad Ondavou uskutočnil prvý ročník zábavno – súťažnej akcie s názvom „ Čo ja viem?", ktorý sa konal pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja

Organizátormi podujatia bola – ONDAVA – Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou v spolupráci s vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach. Nakoľko aj naše zariadenie dostalo pozvanie tak sme na tejto akcii nemohli chýbať.

Celá akcia sa niesla v príjemnom súťaživom duchu. Akciu zahájil pán riaditeľ zariadenia PaedDr. Štefan Čarný a milými slovami nás tiež povzbudil predseda Košického samosprávneho kraja pán Ing. Rastislav Trnka. Každé pozvané zariadenie malo svoje mužstvo ktoré tvorili 3 prijímatelia sociálnych služieb, 2 sociálny pracovníci, alebo inštruktori sociálnej práce a 1 študent vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Po zahájení súťaže nasledovali prvé súťažné otázky, úlohy, ktoré boli zamerané na pozornosť, koncentráciu, pohybovú aktivitu ale aj na poskytovanie prvej pomoci. Výrečnosť, bohatá slovná zásoba a súťaživosť niektorých prijímateľov bola ohromujúca.

Samozrejme pri súťažení nemohlo chýbať občerstvenie a chutný obed. Z celkového počtu súťažiach naše zariadenie skončilo na 4. mieste, po vyhodnotení nasledovala voľná zábava, ktorú nám spestrila živá hudba hudobnej skupiny Fragment. Súťaž bola prínosom pre nás všetkých dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí, zoznámili sme sa aj s inými PSS a kolegami.

Snáď fotografie dokážu viac priblížiť atmosféru tohto podujatia a už sa tešíme na ďalší ročník súťaže „ Čo ja viem ?".

Spracovala: PhDr. Klaudia Halasová