Utorok, 16 Júl 2024

logo lumentv 330

Zlatý Slávik

Hudba lieči, uzdravuje a pozitívne pôsobí na emocionálny svet človeka. Na hudbu reaguje nielen telo, ale aj naša psychika.

Naše telo a psychika sa takto uvoľnili 24.11.2022 v kultúrnom dome Barca- Košice, keď sme prijali pozvanie zo zariadenia sociálnych služieb Via Lux Košice Barca, ktoré každoročne organizuje spevácku súťaž Zlatý slávik, pre klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

V speváckej súťaži naše zariadenie prezentovali:

  • Za ŠZ p. Šoltysová piesňou „ A od Prešova".
  • Za ZpS vystúpil p. Prezbruch piesňou „ Išli furmani"
  • Za DSS sa predstavila p. Z. Vinclerová piesňou „ Volali me kamaraci na bál do Garani" ktorá všetkých pozvaných pobavila aj hrou na ústnej harmonike, keď zahrala pesničku „ A na hure a na hure oves pokošený".

Všetko sa nieslo v duchu dobrej nálady, spevu a peknej muziky. Najkrajšie na všetkom bolo vyhodnotenie, pretože všetci súťažiaci sa zúčastnili na prvom mieste. Ako odmenu si odniesli sladkú medailu, diplom a sladký balíček.

Veľmi pekne sa chceme poďakovať zariadeniu VIA LUX Košice- Barca za pozvanie a výbornú organizáciu a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Spracovala: Viktória Borňaková