Sobota, 18 Máj 2024

logo lumentv 330

Výlet za poznaním krás v Zemplínskom múzeu v Michalovciach

V piatok 26. mája 2023 sme sa spolu s našimi klientmi vybrali na poznávací výlet do Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

Keď sme vystúpili z auta pred nami stál reprezentatívny skvost, barokovo-klasicistický kaštieľ šľachtickej rodiny Sztárayovcov zo Starého, postavený v 17. storočí. Tu má sídlo múzeum. Očaril nás nielen svojim vonkajším zjavom, ale aj zaujímavými stálymi expozíciami. Na prízemí nás privítala príjemná pracovníčka, ktorá nás slovným odborným výkladom sprevádzala celou prehliadkou. Začali sme expozíciou umelecko-historickou. Mohli sme vidieť inštalované výtvarné diela – olejomaľby maliara francúzskeho pôvodu T. J. Moussona, žijúceho v rokoch 1911 – 1944 v Michalovciach u šľachticov. Ďalej sme videli krásne zbierky a exponáty šľachtických interiérov, historický nábytok, pracovňu, kazateľnicu, takzvanú reprezentatívnu miestnosť, kde prijímali návštevy, dobovú literatúru a dokumenty. Videli sme a obdivovali vzácne zbrane, mince, portréty rodu Sztárayovcov. Očarili nás krásne dobové kostýmy inštalované na figurínach v skutočnej veľkosti. Zaujímavé boli aj busty s podobizňami šľachtica Stáraya a busta T. J. Moussona, ktoré sa prihovárali reprodukovaným hlasom.

Medzi ďalšími exponátmi sme mohli vidieť renesančné a barokové plastiky svätcov, zbierku ikon a liturgických predmetov. Ďalšia v poradí bola etnografická expozícia, tvorili ju samostatné celky, pochádzajúce od románskeho obdobia až po súčasnosť. Boli to umelecké remeslá – kováčstvo, hrnčiarstvo, spracovanie dreva, výroba textílií, rybárstvo, atď... Expozícia kováčstva nás zasvätila do kováčskej vyhne, ukázala ako sa spracovávalo železo, aké vyrábali rôzne remeselné náradia zo železa, výrobky, atď. Ďalšou bola expozícia hrnčiarstva. Tu sme mohli vidieť širokú zbierku výrobkov z pálenej hliny-keramiky, ktorá ukázala vývoj sortimentu pozdišovského hrnčiarstva. Čakala nás ďalšia expozícia a to domáce remeslá, zahŕňala už spomínané kováčstvo a hrnčiarstvo, ďalej debnárstvo, rezbárstvo, korytárstvo, košikárstvo. Zaujal nás tam aj ľudový odev, pracovné náradia, ale aj rybárske náčinia. Naši klienti si mohli vyskúšať virtuálnu realitu, ako by sami vyzerali v dobovom oblečení.

Na záver prednášky sme sa dozvedeli, že v múzeu pripravujú bohatú archeologickú expozíciu pod priestormi múzea. Prehliadku sme zakončili podpismi do knihy návštev.

Voľným programom pre nás bola prechádzka mestom, kde sme si spolu pochutili na dobrej zmrzline Hassan, kávičke a zákusku. Šťastní, plní dojmov a zážitkov sme odchádzali z Michaloviec domov. Veríme, že si takýto výlet s našimi klientmi zopakujeme znovu, ale v inom meste, či v inom historickom objekte.

Spracovala: Daniela Lopatníková