Utorok, 16 Júl 2024

logo lumentv 330

Anna Kičinková 100

Naša klientka pani Anna Kičinková sa v týchto dňoch dožíva 100 rokov! Pripravili sme jej oslavu životného jubilea.

 Sobota 17.02.2024 .........deň ako každý iný. No v našom zariadení LUMEN Trebišov predsa niečím zvláštny. V tento deň sa dožila krásnych 100 rokov pani Anna Kičinková,

Príprava na túto výnimočnú oslavu sa niesla už od štvrtka, kedy sme začali s prípravou a zdobením jedálne, zasadačky a v neposlednom rade knižnice. Keďže 100 rokov je v živote krásne jubileum, ktorého sa nedožije každý, tak príprava musela byť dôkladná od výzdoby, hudby až po pohostenie.

Pani Kičinková patrí k ľuďom so stále dobrou náladou. Kým jej zdravie slúži je vždy aktívna, veľmi rada lúšti osem smerovky a krížovky. Jej aktivitu a záujem o spoločenský život, považujeme za jej recept na dlhovekosť. Vek sto rokov zrejme pani Kičinková nepociťuje, pretože je stále usmievavá a rada sa zaujíma o dianie okolo, má veľmi rada svoju rodinu, deti, vnúčatá a pravnúčatá.

Ale vráťme sa späť k oslave. Celá oslava narodenín sa začala o 10.00 hod, kedy „veľa šťastia a zdravia...." sa nieslo celou budovou nášho zariadenia. Oslavu otvoril krásnym príhovorom primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár, svojím príhovorom nás potešil aj riaditeľ zariadenia LUMEN a ku gratuláciám sa pripojila aj vedúca úseku SP a SR – Mgr. Ing. Erika Papáková a v neposlednom rade rodina, zamestnanci a klienti nášho zariadenia.

Tak ako na každej oslave, ani tu nesmel chýbať kultúrny program . Záštitu nad celou akciou prijalo mesto Trebišov. Oslávenkyňu prišli pozdraviť folklórne skupiny Orgonina, Paričovčan, Furmane a deti z folklórnej skupiny Holubička pri Centre voľného času v Trebišove, ktoré našu jubilantku potešili krásnymi piesňami a básňami.

Po kultúrnom programe nasledovalo podpisovanie do pamätných kníh, krájanie torty a pohostenie všetkých prítomných hostí.

A na záver čo viac je možné zapriať našej jubilantke, ako pevné zdravie, šťastie v prítomnosti tých najbližších, známych alebo našej „lumeňáckej" rodiny a spokojné prežitie ďalších rokov života.

Touto cestou by sme sa radi poďakovali každému, kto sa podieľal na príprave a organizovaní tejto krásnej, avšak netradičnej oslavy.

Spracovala : PhDr. Klaudia Halasová