Piatok, 21 Jún 2024

logo lumentv 330

Doplnkové služby

V zariadení LUMEN sa už niekoľko rokov zabzpečujú doplnkové sociálne služby klientom, ktorí sú čiastočne imobilní a nemajú možnosť pravidelne dochádzať do kaderníctva, či na pedikúru.

Za účelom skvalitnenia našich poskytovaných sociánych služieb sú tieto služby spravidla 1x mesačne zabezpečované priamo v našom zariadení. Klienti tak majú určité pohodlie a konfort, nakoľko nie sú nútení za týmito službami dochádzať do mesta.

Strihanie vlasov zabezpečuje kadernícky salón Karin, ktorý vedie p. Martina Tomášová a pedikúru zabezpečuje p. Jacková z Novosadu.