Pondelok, 04 Marec 2024

logo lumentv 330

Formuláre a tlačivá na stiahnutie

Tlačivá potrebné pre poskytovanie sociálnych služieb v DSS a špecializovanom zariadení ŠZ:

pdfZiadost_o_zabezpecenie_poskytovania_socialnej_sluzby_2019.pdf252.62 KB

pdfŽiadosť o posúdenie sociálnej odkázanosti32.29 KB

pdfLekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu29.18 KB

pdfVyhlásenie o príjme29.91 KB

pdfVyhlásenie o majetku24.8 KB

 

Tlačivá potrebné pre poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov (ZpS): 

pdfŽiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 2023132.78 KB

 

Tlačivá potrebné pre poskytovanie sociálnej služby v útulku pre rodičov a pre jednotlivcov s dieťaťom: 

pdfŽiadosť o umiestnenie v útulku v Trebišove112.18 KB

 

Tlačivá potrebné pre poskytovanie odľahčovacej služby: 

pdfziadost_o_poskytnutie_odlahcovacej_sluzby_2019.pdf161.13 KB

 

Avízo o poukázaní finančných prostriedkov na depozitný účet LUMEN- ŠZ, ZpS a DSS Trebišov: 

pdfAvizo_o_platbe_depozitny_ucet_2020.pdf100.13 KB