Streda, 24 Apríl 2019

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Oznamy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
na pracovnú pozíciu „opatrovateľka"

LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu „opatrovateľka" s možným nástupom od 15.3.2019 na dobu určitú.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- nižšie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
- absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Iné kritériá a požiadavky:

- osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- schopnosť pracovať v kolektíve
- empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
- samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
- ovládanie práce s PC vítané.

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

- v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 2, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od 530,50 € do 637,00 €.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov, do 14.3.2019.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.